Avsnitt& Referenser

Foto Ida Helgemay

Alla avsnitt av podcasten Förmödrars Makt finns listade här. Referenser till varje avsnitt står under avsnitt och längst ned på sidan finns större referenser så som Årshjulet, utbildningar, kurser etc. Hör av er till oss om vi missat eller det är något som ni undrar över.

__________________________________________________________________________________________

Avsnitt 45 Snacket i Cirkeln 30 sep 2022 Häxans handbok till revolutionen – Elin Bååth, Triumph of the Moon – Ronald Hutton, Nordiska gudinnor: Vardagsmagi för dagens kvinnor – Sofia Axelsson. Carl Jung. Länk till Eldins ground and center https://www.youtube.com/watch?v=32UQ4iCHRcY 

Avsnitt 44 Trägudars Land 2 sep 2022 Ogham and the Wood Wide Web – Wendy Trevennor, Svenska vårdträd – Gunnar Ewald, Gastekar och Väckefuror – Eva Lena Larsson/Nils Forshed/Åke Carlsson. Nio Örters Galder/Woden Nine Charms – Lacnunga (1000tal)

Avsnitt 43 Ishtars Döttrar sommarprat med Shereen Öberg 4 aug 2022 Prästinneutbildning: Daughters of Ishtar Temple, www.lawofpositivism.com, FB & Instagram Law of Positivism

Avsnitt 42 Behöver vi verkligen Myter sommarprat med Mikael Öberg 21 juli 2022 Podcast: In The Borderlands

Avsnitt 41 – Small MEDIUM large sommarprat med Veronica 7 juli 2022 www.veronicasierska.com Facebook: veronicasierska

Avsnitt 40 – Läkekonstens Historia sommarprat med Janne Hallkvist, 24 juni 2022 Örtapoteket , Ayurveda – Janne Hallkvist , Biskops Arnö Folkshögskola Naturens Medicin

Avsnitt 39 – Elementens Dans 11 juni 2022 DN – Rebecca Tiger har blivit tongivande i snabbt växande rörelse av häxor, Spinning The Wheel of Ana av Kathy Jones (out of print), Priestess of Avalon Priestess of the Goddess av Kathy Jones. Initiering till elementen – guidad meditation med Eldin: https://www.youtube.com/watch?v=lqC9hbYJ1fo 

Avsnitt 38 – Fruktbarhetens Kraft 13 maj 2022 When the Blackbird Sings (FB& instagram), American Gods och Anansi Boys – Neil Gaiman

Avsnitt 37 – Häxan & Djuren 14 april 2022 Referenser: Witchfinder General (bilden vi pratar om) Om dominans- och alfateorin: https://vcahospitals.com/know-your-pet/dog-behavior-and-training-dominance-alpha-and-pack-leadership-what-does-it-really-mean 

Avsnitt 36 – Tunriderska 11 mars 2022 Referenser: Per-Anders Östling, Blåkulla, magi och trolldomsprocesser: En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts  jurisdiktion 1597-1720 , Åsa Bergenheim, Den liderliga häxan: Häxhammaren och de svenska häxprocesserna, Brian P Levack – The Witch Hunt in early modern europe. Agneta Nyholm Wiqvist – Där mörker Möter Ljus, Silvia Federici – Caliban and the Witch, Häxmuseet i Kramfors, Heinemann, Evelyn, Witches: A Psychoanalytic Exploration of the Killing of Women, Lisa Lister – Witch

Avsnitt 35 – Svamp Svamp Svamp 11 feb 2022 Referenser: Storslagna svampar – Netflix, Merlin Shedrake Ett sammanvävt liv, Amanita Dreamer, Healing Mushrooms – Tero Isokauppila

Avsnitt 34 – Musica Magica 14 jan 2022 Referenser: Eldin – Earth Witch Priestess Album . When women where drummers – Layne Redmond

Avsnitt 33 – Yule special Astro med Amy 31 dec 2021

Avsnitt 32 Yule special Tarot med Peter Bergman 23 dec 2021 Tarortlekar som nämns
– Aleister Crowleys Thoth Tarot
– Smith-Waite Tarot (finns i många upplagor – ett tips är Smith Waite Centennial Deck som är nära Pamelas ursprungsversion. Pamela Colman Smith Commemorative set innehåller denna lek och även en bok om hennes liv)

Läggningar som nämns
– Keltiska trädet/Keltiska korset
– Den höga prästinnas läggning/Översteprästinnans läggning

Avsnitt 31 – Sagor i midvinter 10 dec 2021 Referenser: Jack Zipes – Fairy Tale As Myth: Myth As Fairy Tale Jack Zipes – The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood Bruce Lincoln – Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship Angela Carter – The Bloody Chamber (Ruby pratar specifikt om berättelsen The Werewolf) The Company of Wolves (film som bygger på Carters bok) Bröderna Grimm – Children’s and Household Tales Charles Perrault – Stories or Tales from Past Times, with Morals or Mother Goose Tale Joseph Campbell – Hero with a Thousand Faces Clarissa Pinkola Estés – Women who run with the wolves Sharon Blackie – if Women Rose Rooted: The Power of the Celtic Woman Bruno Bettelheim – Sagans förtrollade värld

Avsnitt 30 – Är magi mystiskt? 26 nov 2021 Referenser: Ingvild Gilhus- Kaosmagi och Kjokkenmagi, Richard Cavendish Magins Historia, The occult, Witchcraft & magic – An illustrated History Chripstoper Dell, Häxans Trädgård – Hella Nathorst Böös, Agneta Wiman Där mörker möter ljus, Max Weber

Avsnitt 29 – Helig Abort 12 nov 2021 Referenser The Reed Door Collective , Samantha Zippora, SisterZeus, Medcine Stories Podcast – Amber Magnolia Hill, Freakonomics – Steven B Levitt & Stephen J Dubner

Avsnitt 28 – Låt Völvan Tala gäst Korpmor 29 okt 2021 Referenser Kathy Jones – Priestess of Avalon Priestess of the Goddess, Bodvar Bjarke, Annette Høst , Lola Ravenstar, Zindra Stjärndis Andersson, Hella Nathorst-Böös, Kristina Turner, Haggbyrån.

Avsnitt 27 – New Age VR Häxkonst 14 okt 2021

Avsnitt 26 – Vad gör ni runt elden? 1 okt 2021 Referenser: Snorre Sturlasson Poetiska Eddan, Harbardskvädet, (1200), Völu Steinn (950e.v.t), Maria Kvillhaug, Einar Helgasson Skalaglamm, Trymksvädet, Heimskringla

Avsnitt 25 – Övergrepp i Gudinnans värld 17 sep 2021

Avsnitt 24 – Vodou 2 sep 2021 Referenser: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. Karen McCarthy Brown, Vodou, santeria, olivorism: om afro-amerikanska religioner – David Westerlund, Divine Horsemen – Maya Deren (film & bok) The Haitian vodou Handbook – Kenaz Filan, The New Orleans vodou Handbook – Kenaz Filan Vodou Visions – Sallie Anne Glassman

Avsnitt 23 Skära Kära Skörd 20 aug 2021 Referenser Braiding Sweetgrass – Robyn Wall Kimmerer. Staying With the Trouble – Making Kin in the Chuthulucene – Donna Haraway. The Golden Bough – James Frazer . The Wicker Man (film) Ut å stjæle hester (film)

Avsnitt 22 – Gudinnans språk i kroppen – sommar m Antonia Armini Gaebler 6 aug 2021

Avsnitt 21 – Frigg, Fornsed & Filosofi – sommarprat med Per Lundberg 23 juli 2021

Avsnitt 20 – Urfolkskamp & Pachamama – sommar med Carmen Blanco Valer 9 juli 2021

Avsnitt 19 – Häxkonst & midsommarmagi – sommar m Hella Nathorst-Böös 25 juni 2021 Referenser: alla titlar av Hella Nathorst -Böös & Women Mystery Zuzanna Budapest.

Avsnitt 18 – Initiering 11 juni 2021 Referenser: Arnold van Gennep – The Rites of Passages Victor Turner – The Forest of Symbols , Chukucifolket (Tjukterhalvön Sibirien), Ainufolket (Japan)

Avsnitt 17 – Örter 28 Maj 2021 Referenser Remedy – Ancient Remedy For Modern Illness, Lina Neidestam – Maran, Naomi Runa – Sacred Union

Avsnitt 16 – Prästinna 14 Maj 2021

Avsnitt 15 – Sacred Sexuality med gäst prästinnan Karin 30 April 2021

Avsnitt 14 – Blod & Måne 16 April 2021 Referenser: Fifth Vital Sign – Lisa Henderson Jackson, Jenny Koos/Vulverine , Disa Mineur/Wahini Wild Woman

Avsnitt 13 – Magisk Aktivism 2 april 2021 Referenser. Rid över skog – Ulvens döttrar Witch’s rune – SJ Tucker Spiral Dance – Starhawk Magick . Reclaming rörelsen. Radical Faeiries. Aleister Crowley . Audre Lorde. Striden om Ojnareskogen (dokumentär) Göteborgskravallerna (dokumentär) Standing Rock Aftershock: Confronting Trauma in a Violent World: A Guide for Activists and Their Allies På instagram: @whentheblackbirdsings_ @vulverinekoos @ownyourbirth @wildherbarista

Avsnitt 12 – Gryning på Blåkulla – Vi väver Ceremoni 19 mars 2021 Häxans Trädgård/Årstider av Hella Nathoorst Böös, Lunatic by Ravenstar, Goddess in History, Myth and Culture Mago Förlag.

Avsnitt 11 – Priestex med gäst Queer Häxan Olof Lindqvist 5 mars 2021 Instagram @Lindqvist.Olof

Avsnitt 10 Lyssnarfrågor – Praktik – Vad menar vi? 19 feb 2021 Being With Dying: Cultivating Compassion and Fearlessness in the Presence of Death- Joan Halifax För online ceremonier se längst ned.

Avsnitt 9 – Att komma ut ur Kvastgarderoben? 8 feb 2021 Länkar till utbildningarna finns längst ned på denna sida

Avsnitt 8 – Fittan Hur blir du en pussywhisperer ? 22 januari 2021

Avsnitt 7 – Naturen är queer 8 januari 2021 Referenser: Apor, cyborger och kvinnor. Att återuppfinna naturen. Donna Haraway (1991). Den poetiska eddan. Genusperspektiv på biologi Malin Ah-King (2012) Price Neil. 2002. The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History Sabine Lang. “There is more than just women and men. Gender variance in North American Indian cultures.” I Ramet, Sabrina Petra (Red.) Gender Reversals and Gender Cultures. Anthropological and historical perspectives. (London 1996) Michel Foucault Sexualitens historia (1976–1984) Gudinnan och kvinnligheten – En feministisk analys av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet. Elin Bååth (2012) http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:495583/FULLTEXT01.pdf Gamla bilder, nya identiteter En queerteoretisk analys av samtida tolkningar och användningar av bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion. Elin Bååth (2011) http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:390093/FULLTEXT01.pdf Jane Meredith Glastonbury Goddess Conference 2018. Avslutande Citat av Anais Nin

Avsnitt 6YulespecialAlla era önskegudinnor i två avsnitt. Del 2 26 dec 2020 Referenser: Sylvia Perera – Decent to goddess . Rigveda . Inanna – skymningen drottning (Översättning och kommentar Lennart Warring och Taina Kantola) Tacitus – Germania. Bertil Almgren. Agneta Nyholm – Där mörker möter ljus. Årshjulet finns längst ned på denna sida.

Avsnitt 5YulespecialAlla era önskegudinnor i två avsnitt. Del 1 26 dec 2020 Referenser: Britt Marie Näsström – Fornskandinavisk Religion, Sofia Axelsson – Nordiska Gudinnor. Britt Marie Onsell – Jordens Moder i Norden, Galna Gudar och Glömda Gudinnor, 1000 år av tystnad, Katie Jones – Ancient British Goddesses , Den Poetiska Eddan, Lokasenna, Völvans Spådom(Völuspa) Grimnismal. Merseburgsbesvärjelserna, Mabinogion. Årshjulet finns längst ned på denna sida.

Avsnitt 4Corona, Satanistiska Häxor, Barnamördare och andligt uppvaknande? När intuitionen går på villovägar – 18 dec 2020

Avsnitt 3Magi, lek och allvar – är magi verkligen på riktigt? 27 nov 2020

Avsnitt 2 Om Gudinnan – 6 nov 2020 Referenser: Audre Lorde – essän ”The Masters Tools will Never Dismantle the Master’s House”, tillgänglig i Sister Outsider: Essays and Speeches (1984) Gerald Gardner Witchcraft Today (1954) Starhawk The Spiral Dance (1979) Birgitta Onsell Jordens moder i Norden (1990) Mago Books, Goddesses in Myth, History and Culture (2018) Anders Kaliff Källan på botten av tidens brunn (2018) Gunnel och Arne Liljenroth – Folket bortom nordanvinden (1989) Yuval Noah Harari – Sapiens : en kort historik över mänskligheten . Den poetiska Eddan & Snorres Edda. Brittmarie Näsström – Nordiska Gudinnor. Audre Lorde – essän ”The Masters Tools will Never Dismantle the Master’s House”, tillgänglig i Sister Outsider: Essays and Speeches (1984)

Eldins B-uppsats Den glömda gudinnan: http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:231420/FULLTEXT01.pdf

Eldins Magisteruppsats: Gudinnan och kvinnligheten: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:495583/FULLTEXT01.pdf

Avsnitt 1 Förmödrars Makt– 16 okt 2020 Referenser: Audre Lorde – essän ”The Masters Tools will Never Dismantle the Master’s House”, tillgänglig i Sister Outsider: Essays and Speeches (1984)

————————————————————————————————————

ÅRSHJULET

Präst/inneutbildningar (och andra häxrelaterade utbildningar vi tar ej ansvar om kursinnehåll är passande för dig eller ej utan bara rekommenderar)

Priest/ess of Brighid (Glastonbury/Online)

Priest/ess of Avalon och andra utbildningar inom Glastonbury Goddess Temple

Präst/inne Way of Wyerd/Urds Väg Korpmor/Urds Brunn (Stockholm/Gotland mm)

Priest/ess of Nature, Ann Forsberg, Solkristallens Gudinnetempel (Gotland)

Prästinnaskolan Frejas Döttrar – Lola Ravenstar Jämtland

Hjärtats Väg – Annelie Hellström Joy 4 Life

Zindra Stjärndis

Gaialife, Schamanic Priestess – Ania Munay, Fjärås

Ett åriga fördjupningsår

Vildkvinnans Väg Årshjulet– Camilla Måne & Stina Gray, Stjärnsund/online

Vandra med Prästinnan – Ett ceremoniellt År, Rebecca Tiger, Wildherbarista, Stockholm

Kurser och events

Häxans Trädgård, Stadsvandringar, Amuletter etc Hella Nathoorst Böös

Rackarungen, örtkurser, egen hudvård, föreläsningar Emma Kronborg

Online ceremonier/meditationer

Rebecca Tiger – Vägledda Ceremonier på Boon.tv och hos Wildherbarista

Stockholms Gudinnetempel, Vägledda online ceremonier med Elin Hejll

Koalas Kryp in, Runceremonier och Chakrameditiaoner med Camilla Stefansdotter

%d bloggers like this: